Taksmidja AS er frittstående firma innen taktekking. Vi som står bak firmaet har erfaring fra 30 år innen takbransjen. Vår hensikt er å imøtekomme byggeindustrien med kvalitet og teknisk rådgivning vedrørende tak. Taksmidja AS gir pristilbud i tekking på flate og skrå tak både nye og rehabilitering av gamle. Taksmidja AS har ingeniører som kan utføre tilstandsanalyse av tak, måle opp og utarbeide anbuds papirer. Taksmidja AS har samarbeidsavtale med Protan AS og vil stort sett bruke Protans tekke metoder. Taksmidja AS har samarbeide med Takrådgivning A. Kalland AS.

Takene

Lompen, Longyearbyen, Svalbard: Ombyggning av de flate takene derav 3 som vakuumtak.

Olderdalen skole, Kåfjord: Ombygging av fire tak med nye renner og snøstoppere.

Sentrum boliger, Storsteinnes: Tak på to nye boligblokker og membran under påstøp.

Kvalöyveien 156, KIWI handel og kontorer. Tak, terrasse og parkeringsdekke.

Taket på Gimle svømmehall revet og montert nytt som vakumtak.

Kanstad mekaniske i Meistervik. Tak på nybygg og eldre tak ombygget.

Terminalgata 156, Tromsø.  2000 m2 ombygd med etterisolering 150 mm og vakumfestet folie

Mellomveien 33, Tromsø. Betongdekke, mineralull, folie mekanisk festet.

Hamnatoppen, tak, terrasser og baldakiner på 5 blokker

Haplast, produksjonshall med ombygget tak, Taksmidja skal også tekke nybygget

Storbakkveien, 18 blokker skal bygges

Kontakt

Kontakter:
Hallgrímur - hallgrimur@taksmidja.no Tel. 92277655
Audunn - audunn@taksmidja.no Tel. 92292155
post@taksmidja.no Tel. 92415555